Llogar un habitatge amb garanties.

Actualment, els propietaris d’un habitatge estan en un moment molt favorable per llogar, però cal tenir present el com i el moment en què posem en lloguer un habitatge. Cal un professional que t’assessori en la cerca d’un llogater per arrendar el teu habitatge amb garanties.

Consells per posar en lloguer un habitatge.

Conèixer el mercat actual de l’oferta i la demanda. Actualment, l’oferta d’habitatge en lloguer a bon preu és escassa, però la demanda és molt alta.

Visita a un professional immobiliari perquè t’aconselli i et doni suport a prendre una decisió.

Tindre clar els teus interessos per cercar adequadament el tipus de llogater a qui arrendar el teu habitatge.

Coneix els preus del mercat, ja que poden variar d’un any a un altre. En cas que vulguis llogar el teu habitatge per temporades, com per exemple a estudiants, pensa a negociar a un preu competitiu.

Lloga amb garanties. Contractar una assegurança de lloguer. En cas de desperfectes, avaries o manteniment, cal deixar clar en el contracte qui es fa càrrec de pagar els desperfectes dels electrodomèstics, els subministraments com la llum, l’aigua, etc.

Si finalment acceptes un llogater, demana-li una paga i senyal per elaborar el contracte a través del teu agent immobiliari.

I recorda que, abans de signar el contracte d’arrendament, és important que totes les clàusules exposades quedin clares per ambdues parts.