Llogar un habitatge amb garanties.

Actualment, els propietaris d’un habitatge estan en un moment molt favorable per llogar, però cal tenir present el com i el moment en què posem en lloguer un habitatge. Cal un professional que t’assessori en la cerca d’un llogater per arrendar el teu habitatge amb garanties.

Consells per posar en lloguer un habitatge.

Conèixer el mercat actual de l’oferta i la demanda. Actualment, l’oferta d’habitatge en lloguer a bon preu és escassa, però la demanda és molt alta.

Visita a un professional immobiliari perquè t’aconselli i et doni suport a prendre una decisió.

Tindre clar els teus interessos per cercar adequadament el tipus de llogater a qui arrendar el teu habitatge.

Coneix els preus del mercat, ja que poden variar d’un any a un altre. En cas que vulguis llogar el teu habitatge per temporades, com per exemple a estudiants, pensa a negociar a un preu competitiu.

Lloga amb garanties. Contractar una assegurança de lloguer. En cas de desperfectes, avaries o manteniment, cal deixar clar en el contracte qui es fa càrrec de pagar els desperfectes dels electrodomèstics, els subministraments com la llum, l’aigua, etc.

Si finalment acceptes un llogater, demana-li una paga i senyal per elaborar el contracte a través del teu agent immobiliari.

I recorda que, abans de signar el contracte d’arrendament, és important que totes les clàusules exposades quedin clares per ambdues parts.

AIXÍ SERÀ EL MERCAT DE L’HABITATGE A REUS AQUEST 2022

AIXÍ SERÀ EL MERCAT DE L’HABITATGE A REUS AQUEST 2022

Anàlisi de l'evolució del preu de l'habitatge a Reus durant el 2021 per explicar què és el que passarà aquest 2022. Tenint en compte la prudència a què ens té acostumats aquesta pandèmia, tot apunta que el 2022 experimentarem un augment de preus a causa de les bones...

leer más
CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

Evitar accidents als passadissos i escales. Els passadissos i escales poden romandre en penombra. Sempre cal encendre la llum. Per pujar i baixar escales hem d'evitar tenir plantes o objectes de decoració voluminoses. Cal utilitzar sempre el calçat ben lligat o fixat...

leer más
CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

Evitar accidents en el bany. Cal tenir cura amb banyar-se amb aigua massa calenta i amb el vapor que es crea en la cambra de bany. Pot baixar la tensió i causar marejos prfovocant caigudes. No utilitzar espelmes o calefactores elèctrics en el bany. Portar sempre...

leer más