Com es fa i requisits a complir.

Una opció a l’hora de sol·licitar una hipoteca amb aval és fer servir un immoble de la nostra propietat per avalar el préstec. Això vol dir que, en cas d’impagament, el banc podrà recórrer a aquest habitatge que s’utilitza d’aval per assegurar el pagament del deute.

• Quins immobles poden ser usats com a aval?
• Com es pot avalar una hipoteca amb un altre habitatge?
• Per què serveix avalar una hipoteca amb un altre habitatge?

Quins immobles poden ser usats com a aval?

Cal tenir en compte que no tots els immobles seran acceptats com a aval per part del banc a l’hora de demanar una hipoteca. De fet, les condicions generals que ha de complir l’immoble que es presentarà com a aval són les següents:

1.L’immoble ha d’estar lliure de càrregues.
És a dir, l’immoble que es presenta com a aval de la hipoteca ja no pot estar hipotecat.

2.L’immoble ha de ser acceptat pel banc.
En aquest sentit, el més habitual és que l’immoble que presentarem com a aval sigui una casa, ja que són els immobles que més seguretat ofereixen als bancs. Per contra, si volem fer servir un altre tipus d’immobles com a aval (per exemple, un terreny o un local comercial), és molt probable que el banc no l’accepti com a aval.

3.El propietari ha d’acceptar que sigui utilitzat com a aval.
Si el propietari de l’immoble és el mateix sol·licitant no hi haurà cap problema. Això no obstant, en cas que l’immoble sigui propietat d’una altra persona (per exemple, els pares del sol·licitant de la hipoteca), és indispensable que el propietari accepti el contracte en què el seu immoble passa a convertir-se en aval de la propietat.

Com es pot avalar una hipoteca amb un altre habitatge?

Un cop haguem escollit la hipoteca que volem, els tràmits seran els mateixos que a l’hora de sol·licitar una hipoteca ordinària. És a dir, caldrà contactar amb el banc per iniciar els tràmits (cosa que inclou l’estudi de viabilitat del perfil de client) i, si el banc accepta la sol·licitud, es concretarà un dia per fer la signatura de la hipoteca.

Per què serveix avalar una hipoteca amb un altre habitatge?

Algunes situacions en què sol ser comú fer servir aquesta fórmula són les següents:

1.Quan es vol comprar un segon habitatge.
2.Quan calen diners per abonar el pagament de l’Impost de Successions i Donacions.
(per exemple, després d’una herència).
3.Quan es vol fer una reforma integral de l’habitatge que s’hipotecarà.

AIXÍ SERÀ EL MERCAT DE L’HABITATGE A REUS AQUEST 2022

AIXÍ SERÀ EL MERCAT DE L’HABITATGE A REUS AQUEST 2022

Anàlisi de l'evolució del preu de l'habitatge a Reus durant el 2021 per explicar què és el que passarà aquest 2022. Tenint en compte la prudència a què ens té acostumats aquesta pandèmia, tot apunta que el 2022 experimentarem un augment de preus a causa de les bones...

leer más
CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

Evitar accidents als passadissos i escales. Els passadissos i escales poden romandre en penombra. Sempre cal encendre la llum. Per pujar i baixar escales hem d'evitar tenir plantes o objectes de decoració voluminoses. Cal utilitzar sempre el calçat ben lligat o fixat...

leer más
CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

CONSELLS PER PREVENIR ACCIDENTS A CASA

Evitar accidents en el bany. Cal tenir cura amb banyar-se amb aigua massa calenta i amb el vapor que es crea en la cambra de bany. Pot baixar la tensió i causar marejos prfovocant caigudes. No utilitzar espelmes o calefactores elèctrics en el bany. Portar sempre...

leer más