Anàlisi de l’evolució del preu de l’habitatge a Reus durant el 2021 per explicar què és el que passarà aquest 2022.

Tenint en compte la prudència a què ens té acostumats aquesta pandèmia, tot apunta que el 2022 experimentarem un augment de preus a causa de les bones xifres d’operacions de compravenda.
Aquest 2021 hem experimentat una remuntada de les operacions immobiliàries fins a assolir xifres similars a les registrades durant la bombolla immobiliària. Aquesta progressió també s’ha fet notar a Reus, on avui ens centrarem per analitzar com ha evolucionat el preu de l’habitatge durant aquest darrer any.

AUGMENT DE LA DEMANDA.

Si comparem el nombre de compravendes del 2019 amb les del 2021 ens adonem del gran augment significatiu experimentat, sent en el primer trimestre del 6,8%, en el segon del 4,9% i en el tercer saltant fins a assolir un 46% més segons dades del Ministeri de Foment. No obstant això, si comparem les xifres de compravendes del 2021 amb les del 2020, aquest augment és encara molt més gran.

PREU DE L’HABITATGE EN VENDA A REUS- Comparativa.

El preu de l’habitatge a Reus s’ha mantingut molt estable al llarg de 2021. Comparant l’evolució amb el període anterior, podem observar com durant el 2020 el preu de l’habitatge a Reus va baixar de manera notable durant els mesos de juny i juliol coincidint amb la fi del primer Estat d’Alarma i la tornada a la nova normalitat.

A partir d’aquest període, el preu de l’habitatge va tornar a recuperar de mica en mica els valors enregistrats durant els mesos previs a la pandèmia fins a arribar als 1.108 euros al desembre del 2021.

PREU DE L’HABITATGE EN VENDA A REUS- Districtes.

Analitzem com s’ha comportat el mercat de l’habitatge a cada districte de Reus per descobrir quins són els barris més cars i els més barats per comprar habitatge al municipi actualment.

El preu de l’habitatge en venda ha augmentat a tots els districtes de Reus a excepció de Migjorn, zona on ha baixat un 9,85%.

Cal assenyalar que l’augment de preu al districte de Ponent es deu en gran mesura a l’oferta d’obra nova més gran i a la concentració d’habitatges amb jardí-terrassa, un element actualment molt sol·licitat. A dia d’avui, Ponent s’ha convertit en una de les zones de més creixement del municipi.

Contràriament, el barri més barat de Reus per comprar habitatge és Llevant amb 1.006 euros el metre quadrat. En aquest districte es concentren els immobles de més antiguitat i sense ascensor.
En general, s’observa un augment del preu de demanda dels habitatges, i el mercat regula el preu final.

Un cop més, veiem que hi ha una gran disparitat entre els preus d’oferta publicats als portals immobiliaris i els reals de tancament d’operacions on intervé certa negociació, normalment a la baixa.

Actualment, la zona més cara de Reus per comprar habitatge és Ponent amb 1.325 euros el metre quadrat. Aquest districte ha experimentat una pujada interanual del 9,6%.

PREUS DELS LLOGUERS A REUS.

Un cop analitzats els preus de venda, passarem a examinar els preus dels lloguers per intentar conèixer d’una manera una mica més completa el mercat immobiliari de la zona.
Tal com mostra el gràfic elaborat a partir de les dades publicades per Idealista, el preu del metre quadrat dels lloguers a Reus s’ha mantingut força estable durant aquests dos últims anys.

Tot i que podem observar un petit descens en el preu mitjà del metre quadrat just després de l’estiu, de seguida tornen a recuperar-se les xifres, fins a acabar el mes de desembre del 2021 amb el mateix preu al que se situava al desembre del 2020. Actualment, llogar un pis a Reus costa de mitjana 7 euros el metre quadrat.

Font: IDEALISTA.